Wist Last & Buss

Wist Last and Buss
2024-03-22
Volvo People
Author
Wist Last and Buss

Volvo Hyrlast – En flexibel partner för transportbehov

I de pulserande korridorerna hos Wist, där tankar om transportlösningar virvlar likt det livliga samtalet mellan kollegor, står två spjutspetsar inom hyrlast-konceptet: Fredrik och Johnny. Deras sammansvetsade samarbete har blivit ryggraden i företagets hyrlast-koncept, en flexibel lösning för kundernas mest nödvändiga transportbehov.

 

En arbetsdag i liv och rörelse

En typisk arbetsdag för Johnny och Fredrik är otroligt intensiv, men också givande i sitt utförande.

 

– Det är mycket snack i telefon, prata med påbyggare och kunder för att alltid kunna hitta de bästa lösningarna, berättar Fredrik.

 

Deras dagar är fyllda med samtal och möten, där varje interaktion är en möjlighet att erbjuda den optimala transportlösningen för varje unikt behov.

Ett decennium av dedikation

Med tolv år av erfarenhet på Wist Last & Buss har Johnny, den ena hälften av det dynamiska paret, blivit en ledande röst inom hyrlast-konceptet.

 

– Volvo Hyrlast är otroligt flexibelt och möjliggör att våra kunder snabbt hittar en lösning för sina transportbehov. Detta förstärks med hjälp av det nära samarbete vi har med vår fordonsförsäljning, delar han med sig.

 

Hans kollega Fredrik har likadels satt sin prägel på företaget under de senaste åtta åren, genom att hantera inköp av fordon och servicerelaterade ärenden med en precision som är karakteristisk för Wist Last & Buss.

 

Samarbete som bränsle för framgång

En nyckelkomponent i deras framgångsrika samarbete är tydligt definierade roller.

 

– Jag sköter fronten, bokningar och syr ihop transportupplägg, medan Fredrik jobbar som fordonssäljare för hyrlast där han specificerar och beställer bilar i samråd med kunderna och fordonsförsäljningen, förklarar Johnny.

 

– Det kan nog inte bli bättre! Jag tar hand om inköpen av fordon samt service och däck till samtliga fordon, lägger Fredrik till.

Flexibilitet och trygghet

Vad som verkligen sätter Volvo Hyrlast-koncept isär är dess osvikliga flexibilitet och tydliga prisstruktur.

 

– Ett fast pris och hög flexibilitet gör att det är enkelt för kunden att lämna pris till sina kunder, betonar Fredrik.

 

Denna trygghet för kunden har blivit ett signum för företagets erbjudande, där överraskningar undviks och varje transportuppdrag behandlas med den största omsorgen.