Wist Last & Buss

3 - Transportbranschen och lagstiftningen

För att uppnå maximal tillgänglighet, produktivitet och lönsamhet krävs en grundlig inblick i din verksamhet och i branschen.

EN UTBILDNING OM VIKTEN AV KUNSKAP

FÖRAREN HAR BETYDELSE

Kursen ger förarna en djupare förståelse av tillämpningen av lagstiftningen, som till exempel reglerna för kör- och vilotider, färdskrivaren, internationella transporter etc. Kursen tar även upp hur förarna kan skydda sig mot stöld, överfall, smuggling och andra brott.  

INNEHÅLL

  • Tillämning av lagstiftningen
  • Arbetstid och färdskrivare
  • Metoder för att förebygga brot

FÖRDELAR

  • Bättre förståelse av branschen
  • Ligga steget före och uppfylla lagkraven för förare
  • Kunskap om hur man effektivt undviker stöld
  • Undvik böter – och sänk dina försäkringskostnader
  •  

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING

BLI EN MER INSIKTSFULL FÖRARE