Wist Last & Buss

5 - Säker körning och kundfokus

Cirka 90 procent av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn. En utbildning i säkerhet är därför inte bara en bra idé. Det är en nödvändighet.

BYGGER PÅ INFORMATION FRÅN VERKLIGA OLYCKOR

KUNDBEMÖTANDE OCH KRISHANTERING

Kursen bygger på den information som Volvo Lastvagnars haverikommission – Accident Research Team – sedan 1969 har samlat in från verkliga olyckor. Kursen tar upp riskmedvetenhet och sikt, samt hur lastbilens säkerhetsutrustning används på optimalt sätt. Kursen innehåller även kundbemötanden samt hur man agerar vid olycksplatser (larm, första hjälpen, HLR etc.)

INNEHÅLL

  • Huvudorsaker till olyckor
  • Förhindra olyckor
  • Körning under svåra förhållanden
  • Kundbemötande
  • Första hjälpen

FÖRDELAR

  • Ökad riskmedvetenhet
  • Minskad risk för trafikolyckor och personskador
  • Minskad risk för skador på gods och egendom
  • Ökad säkerhet för förarna och andra trafikanter

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING

BLI EN SÄKER FÖRARE