Wist Last & Buss

SMÅ FÖRÄNDRINGAR - STORA VINSTER

YKB - VI UTBILDAR DIG

Ditt sätt att köra påverkar lastbilen, dess prestanda och lönsamheten i din verksamhet. Små förändringar gör stor skillnad. Våra kurser hjälper di att göra de rätta förändringarna. Du får lära dig hur du kan spara bränsle, rädda liv och få ut det mesta möjliga av din lastbil.

FÖRBÄTTRA DITT RESULTAT

Det snabbaste och enklaste sättet att öka lönsamheten är att ändra på dåliga körvanor. Genom att förbättra acceleration och bromsning och använda lastbilen på rätt sätt kan du spara upp till 10 procent bränsle direkt. Genom att öka säkerheten, undvika olyckor och minska slitaget sparar du ännu mer tid och pengar.
På våra kurser lär sig förarna att utnyttja lastbilens alla funktioner och tjänster samtidigt som de får bättre branschkunskap. Det hjälper dem att köra bränslesnålare, säkrare och smartare, vilket i sin tur ökar produktiviteten.

RÅD SOM LÖNAR SIG

Våra kurser bygger på mångårig forskning och erfarenhet från Volvo och leds av våra duktiga instruktörer. På utbildningen varvas teori och praktik. Våra övningsfordon är utrustade med den senaste bränslebesparings- och säkerhetstekniken. Och alla kurser kan anpassas efter ditt företags specifika behov.Kurserna är sju timmar långa och kan räknas till de 35 obligatoriska timmar som krävs vart femte år för ett yrkeskompetensbevis (YKB).

  • Kurserna är baserade på årtionden av forskning och erfarenhet.
  • Du uppnår omedelbara förbättringar i bränsleekonomi, säkerhet och slitage.
  • Kurserna uppfyller EU-direktiven och kraven för ett yrkeskompetensbevis (YKB).
  • I våra övningsfordon används de senaste funktionerna och
    tjänsterna.
  • Instruktörerna är specialiserade på Volvolastbilar.
  • Tilläggstjänster som Dynafleet och Fuel Advice kan förbättra ditt resultat.
  • Kurserna uppdateras regelbundet så att du alltid ligger steget före konkurrenterna.