Wist Last & Buss

Reparationsvillkor

När du lämnar in ditt fordon på någon av våra verkstäder gäller MRF:s reparationsvillkor för tunga fordon. Här nedanför hittar du de fullständiga villkoren.