Wist Last & Buss

FAKTURERING/LEVERANTÖRSINFORMATION

Klicka här för faktureringsuppgifter till oss (PDF)

 

Vid frågor rörande Leverantörsadm./leverantörsreskontra, kontakta:
Telefon: 063-16 26 10
Mail: leverantorsadm@perssoninvest.se

 

Vid frågor rörande Kreditadministration/Kundreskontra, kontakta:
Telefon: 063-16 26 50
Mail: kreditadm@wistlastbuss.com

Administreras av Persson Invest Ekonomipartner AB