Wist Last & Buss

Wist Last & Buss
2024-01-25
Hållbarhet
Author
Wist Last & Buss

Wist Last och Buss i samverkan för att locka till branschen

I en tid då bristen på kvalificerad arbetskraft inom åkeribranschen når alarmerande nivåer behövs nya sätt att intressera ungdomar för arbete inom sektorn. För att adressera detta träffar Wist Last och Buss framtidens medarbetare på skolor i Umeå, för att inspirera till en framtid inom branschen. Vi möter processledare Anna Asplund och Rebecca Hedman Alfredsson från Umeå Kommun för att diskutera samarbetet närmare.

 

Samarbete på flera fronter

– Samarbetet mellan Umeå kommun, Wist Last och Buss samt fler stora aktörer inom kommunen grundar sig på tre centrala delar. Vart och ett syftar till att engagera och utbilda unga människor för framtida karriärer inom flera olika branscher där företag idag upplever kompetensbrist., säger Anna.

1. Praktisk arbetslivserfarenhet genom prao

Det första steget i samarbetet är att erbjuda elever möjligheten att delta i prao, vilket ger dem verklig arbetslivserfarenhet och möjligheten att utöka sina perspektiv. Genom att få en inblick i det faktiska arbetet kan eleverna identifiera sina intressen och skapa en koppling mellan teori och praktik.

 

2. Modern arbetslivsorientering (MOA) MOA-Mässa

En nyckelkomponent i samarbetet är MOA-mässan, där elever från årskurs 9 bjuds in att utforska olika yrken. Genom att besöka olika "världar", som representerar olika branscher, får eleverna en unik inblick i olika yrkesområden. De olika världarna inkluderar media och kommunikation, restaurang och utbildning, blåljus och försvar, skog och industri, vård och omsorg, transport, samhällsbyggnad, energi och bygg. Genom denna breda exponering får eleverna en omfattande förståelse för olika yrkesmöjligheter.

 

3. Systematiskt samarbete skola-arbetsliv

Den tredje delen i samarbetet innebär en systematisk koppling mellan skolan och arbetslivet. Wist Last och Buss fungerar som samarbetspartner för några skolor, där pedagoger möter företagets personal för att diskutera och planera olika initiativ för att visa upp yrken och inspirera eleverna. Målet är att bryta ned gränserna mellan teoretisk undervisning och praktisk tillämpning, vilket ger eleverna en verklig förståelse för hur deras skolkunskaper kan användas i arbetslivet.

 

Mervärde och framtidsperspektiv

Genom samarbetet får eleverna inte bara en djupare insikt om sig själva, sina intressen och arbetsmarknaden, och på så vis kan möjligheten att förbereda sig för den komplexa och spännande världen efter studenten. Det är en viktig insats för att möta den påtagliga kompetensbristen som åkeribranschen, och många andra branscher, står inför.

Ökad efterfrågan på transportprogrammet i gymnasiet

Resultaten av samarbetet visar redan tydliga tecken på framgång. Fler elever visar intresse för transportprogrammet på gymnasiet efter att ha deltagit i MOA-mässan och de övriga insatserna som kommunen gör.

 

Det är viktigt att påpeka att samarbetet inte avslutas efter grundskolan utan sträcker sig in i gymnasiet. Wist Last och Buss är aktivt engagerade i branschrådet för gymnasieskolan och fortsätter att stödja utbildningsinitiativ och möjliggöra lärlingsplatser och praktik för elever.

 

– ­­Åkeribranschen blir alltmer attraktiv då den inte bara erbjuder goda möjligheter till anställning utan också möjligheter till vidareutbildning inom branschen. Det behöver inte nödvändigtvis ske genom högskola eller universitet; branschen själv kan vara en plattform för fortsatt utbildning och utveckling, säger Anna.

 

Sammanfattningsvis visar detta samarbete mellan Umeå kommun, Wist Last och Buss och det lokala näringslivet i stort att innovativa och strategiska partnerskap mellan skolor och näringslivet är nyckeln till att möta de utmaningar som den moderna arbetsmarknaden står inför. Genom att överbrygga klyftan mellan skolundervisning och arbetslivsverklighet kan ungdomar förberedas för en framtid på arbetsmarknaden.