Wist Last & Buss

Välkommen till våra centrala funktioner

Vi är ett antal personer som inte arbetar med en specifik ort/anläggning utan arbetar med funktioner som är gemensamma för hela vår verksamhet. Arbetsplatsmässigt är vi utspridda på olika orter, men många av oss rör oss också mellan våra anläggningar, så du kan träffa på oss även på din Wist-ort.

 

Information och kontakt Kundreskontra och leverantörsreskontra - klicka här för utförlig information

Leverantörsreskontra: ascendo-gruppen@perssoninvest.se
Kundreskontra: kreditadm@wistlastbuss.com

Mats Karlsson Ek
VD
Telefon: +46 (0)21-236 30
mats.karlssonek@wistlastbuss.com

Petrus Kohkoinen
Servicemarknadschef Norr
Telefon: +46 (0)920-21 77 26
petrus.kohkoinen@wistlastbuss.com

Dan Carlsson
Servicemarknadschef Mitt
Telefon: +46 (0)920-21 77 51
dan.carlsson@wistlastbuss.com

Mikael Wadsten
Servicemarknadschef Syd
Telefon: +46 (0)21-236 05
mikael.wadsten@wistlastbuss.com

Hans Blomstedt
Säljchef
Telefon: +46(0)18-68 51 53
hans.blomstedt@wistlastbuss.com

Kajsa Friberg
Säljledare Norr
Telefon: +46 (0)920-21 77 07
kajsa.friberg@wistlastbuss.com

Greger Lindquist
Säljledare Mitt
Telefon: +46 (0)910-73 86 30
greger.lindquist@wistlastbuss.com

Tobias Eriksson
Controller
Telefon: +46 (0)63-57 41 43
tobias.eriksson@wistlastbuss.com

Maria Rosendal
Controller
Telefon: +46 (0)21-236 27
maria.rosendal@wistlastbuss.com

Mattias Widén
Kvalitets- och miljöansvarig
Telefon: +46 (0)63-14 94 73
mattias.widen@wistlastbuss.com

Kari Lenvik Althin
Verksamhetsutveckling
Telefon: +46 (0)70-384 94 92
kari.lenvik-althin@wistlastbuss.com

Johan Zörestam
Affärsutvecklare reservdelar
Telefon: +46 (0)920-21 77 56
johan.zorestam@wistlastbuss.com

Daniel Rogner
Projekt Verkstadsutveckling
Telefon: +46(0)8-594 412 03
daniel.rogner@wistlastbuss.com

 

Christer Forsgren
Marknadskommunikation
Telefon: +46 (0)90-17 95 71
marknad@wistlastbuss.com
christer.forsgren@wistlastbuss.com

 

Mattias Dahlgren
Marknadskommunikation
Telefon: +46 (0)21-236 20
marknad@wistlastbuss.com
mattias.dahlgren@wistlastbuss.com

 

Bertil Larsson
Avtalsansvarig
Telefon: +46 (0)6314 94 76
bertil.larsson@wistlastbuss.com

Ingela Hansson
Leveransadministration
+46 (0)63-14 94 95
ingela.hansson@wistlastbuss.com

 

Eva Malmborg
Leveransadministration
Telefon: +46(0)21-236 25
eva.malmborg@wistlastbuss.com

 

Freddie Sandström
Leveransadministration
Telefon: +46(0)920-21 77 12
freddie.sandstrom@wistlastbuss.com

 

Mattias Arvidsson
Utbildningsadministration
Telefon: +46 (0)21-236 32
mattias.arvidsson@wistlastbuss.com

Ulf Eriksson
Reklamationsansvarig
Telefon: +46(0)90-17 95 19
ulf.eriksson@wistlastbuss.com

Karin Svensson
Säljstöd tjänster
Telefon: +46(0)63-14 94 46
karin.svensson@wistlastbuss.com

Magnus Damstedt
Supporttekniker buss

Telefon: +46 (0)63-14 94 78
magnus.damstedt@wistlastbuss.com

Fredrik Öjhammar
Supporttekniker lastbilar
Telefon: +46 (0)910-73 86 32
fredrik.ojhammar@wistlastbuss.com

VÅRA ANLÄGGNINGAR