Wist Last & Buss

Från sågverk till emballage med Volvo Hyrlast

Vägen mellan Gällö Timbers båda anläggningar är kort – men tillräckligt lång för att företaget skulle sondera en utveckling av de interna transporterna. Volvo Hyrlast blev lösningen som nu har använts framgångsrikt under fyra månader.
Flisekipage på sågverk

Gällö Timber är ett av Norrlands största sågverk och det trävirke som man producerar transporteras regelbundet till den egna emballagefabriken. Avståndet mellan de båda anläggningarna är cirka en kilometer. När Niclas Pettersson, avdelningschef tork och panna, gjorde en översyn av antalet interna transporter började han fundera på en bättre lösning än den äldre lastbil som man tidigare använt för ändamålet.

– Vi torkar virket på sågverket och kör över det direkt till emballagefabriken. Trucktransport är inte möjligt och vi är beroende av att ha virke på plats hela tiden. Beställer vi transporter är det för stor risk för stillestånd och väntetider.

Efter kontakt med Wist Last & Buss blev lösningen ett flisekipage som Gällö Timber använder genom Wists Volvo Hyrlast-koncept.

– Hyrkonceptet passar perfekt för oss och nu kör vi tvåskift med ekipaget. Lastbilen är en Volvo FH 500 med I-Save och efter fyra månader ser vi att den drar ungefär hälften så mycket bränsle som den äldre lastbilen vi hade tidigare.

Flexibelt för olika ändamål
Fredrik Paulsen, Hyrlastansvarig på Wist Last & Buss, berättar mer om konceptet och samarbetet med Gällö Timber.

– Vi har haft ett bra samarbete för att ta fram ett hyrekipage för deras behov och det är naturligtvis intressant att göra det för en aktör som normalt sett skulle köpa in transporter.
Volvo Hyrlast är extremt flexibelt eftersom man kan hyra ekipaget i allt från en dag till ett år. Det gör att det exempelvis kan användas för att anpassa sig till toppar och dalar i verksamheten, eller när man ska prova en ny typ av körning.